Veel bedrijven nauwelijks voorbereid op verhoogde brandrisico’s door klimaatverandering

Klimaatverandering verhoogt dat de kans groter dat in Nederland overstromingen, piekbuien, droogte en hittegolven komen. Dit heeft ook impact op de veiligheidsrisico’s in de (chemische) industrie, zo stelt het RIVM in een publicatie van juni 2021.

Er bestaat een wettelijke verplichting voor de chemische industrie om zich op de veiligheidsrisico’s voor te bereiden, om de kans op ongevallen te minimaliseren. Uiteraard omvat dit ook het risico op brand door bijvoorbeeld kortsluiting, de meest voorkomende oorzaak van industriebranden. Overstroming, storm en bliksem en mogelijk hogere bedrijfstemperaturen ten tijde van hitte dragen allemaal bij aan een verhoogd risico op specifiek kortsluiting, en in bredere zin een verhoogd brandrisico.

Bedrijven maar beperkt voorbereid, ondanks verplichting

Uit een eerder onderzoek van het RIVM komt echter naar voren dat bedrijven onduidelijk communiceren hoe ze zich hierop voorbereiden, en in veel voorkomende gevallen geen of maar zeer beperkt aanpassingen hebben doorgevoerd. Het instituut is samen met adviesbureau Econos en Rijkswaterstaat bezig geweest met een overzicht van gevaren en maatregelen, aan de hand waarvan bedrijven hun voorbereiding kunnen toetsen.

Belang van planmatige analyse

Veel van de bezochte bedrijven blijken nog niet structureel te analyseren welke problemen bij een dreigende overstroming, hittegolf en dergelijke kunnen ontstaan. Er is sprake van gebrekkig bewustwording van de gevaren, en het tijdpad voor te nemen maatregelen. In veel gevallen gaat het hier ook maatwerk, en moet in samenspraak worden bepaald hoe nieuwe risico’s adequaat en kosteneffectief kunnen worden opgevangen.

Rol van Leenheer BV: voorkomen is beter dan genezen

Vanuit Leenheer kijken wij met veel bedrijven mee over hoe ze in hun preventiebeleid, beter en slimmer in kunnen spelen op nieuwe risico’s, en tegelijkertijd de kosten en benodigde inzet van mens en mankracht kunnen beperken.

Neem hier contact op voor een vrijblijvende kennismaking,

Bron: RIVM, Voorbereiding van Brzo bedrijven op klimaatverandering (PDF)

 

 

INDUSTRY 360°