• Bemiddeling met de overheid (BRZO inspectie, goedkeuringen).
 • Analyse omgevingsvergunning.
 • Aanvragen / goedkeuring vergunningen.
 • Inspecteren en testen van droge stijgleidingen voor blus- en koelwaterinstallaties.
 • Leiding traceren (ondergronds).
 • Lekdetectie met behulp van tracergas of ultrasoon (onder- en bovengrondse systemen).
 • Bodemonderzoek.
 • Bestek analyses.
 • Landmeetkundige werkzaamheden.
 • Geologisch inscannen van bestaande systemen.
 • Verhuur (ATEX)flowmeter.
 • Levering iPad cases voor ATEX zones 1 & 2.
 • Het bedenken van inventieve oplossingen voor allerhande problemen met uw BBI’s (Brandbeveiligingsinstallaties).
 • Cursus Refractiemeten (RM)
 • Cursus Verschuimingsvoud Meten (VM).
 • Cursus Veilig Gebruik Bluswatersystemen (VGB).