Wat doet de Desinfectie Unit?
De unit wordt ingezet als een (blus)waterleiding systematisch gedesinfecteerd moet worden. Dit gebeurt te allen tijde door onze eigen monteur, die een vooraf door ons opgesteld desinfectie-plan uitvoert.

De unit is uitsluitend in te huren, inclusief een monteur van Leenheer, om een door Leenheer opgesteld desinfectie-plan uit te voeren.
Wat is een Pac-Bag®?
Dit is een waterfilterzak die op een hydrant of spui- leiding gemonteerd kan worden. Het functioneert tevens als straalbreker tijdens het spoelen van een leidingnet. De zak is zo vervaardigd dat hij grote hoeveelheden water en waterdruk kan hebben*.

* Bestand tegen drukklasse PN16 op een druk van 24 bar.
Wat is een Pac-Elec-Trick® systeem?
Een Pac-Elec-Trick systeem is een stand-alone installatie voor de bescherming van de binnenzijde van uw bluswatersysteem tegen fouling, MIC* en diverse waterorganismen.

* Microbiologisch beInvloede Corrosie.
Wat is een Pac-Cop® systeem?
Dit is een speciaal ontwikkeld systeem voor objecten die zich onder water bevinden en waar fouling zich aan kan hechten. Het is gebasseerd op elektrolyse en onafhankelijk van het soort materiaal dat beschermd moet worden. Dus niet alleen metaal, maar bijvoorbeeld ook kunststof.
Wat is Pec-FTL*/ NTL**® ?
Dit is een milieuvriendelijk schuimtestmiddel. Leenheer heeft dit testschuim speciaal ontwikkeld voor het testen van bluswaterinstallaties en het oefenen met equipment.

* Pec-FTL is schuimvormend
** Pec-NTL is niet-schuimvormend
INDUSTRY 360°