• Gap analyse (Milieuvergunning, Aanwijsbeschikking, Brandweerrapportage, UPD, PGS29 en andere van toepassing zijnde normen).
 • Inventarisatie blus- en koelsystemen.
 • Inventarisatie passieve brandbeveiliging.
 • Schadeanalyse.
 • Ageing (veroudering systemen).
 • Hittecontourbepalingen d.m.v. EFFECTS, SAFETI, CFD-berekeningen (computersimulaties van tank(put) branden).
 • FMECA’s / SEKA (Failure Mode Effect and Criticality Analysis) op koel- en blussystemen.
 • Fouling / aangroei in onder- en bovengrondse leidingsystemen.
 • Determineren fouling en microbiologisch geïnduceerde corrosie met behulp van water- en sedimentmonsters.
 • Blusbootaansluitingen.
 • Onderwater inspecties reinwaterkelders en tanks met behulp van een camera-drone.
 • Onderwaterinspecties en werkzaamheden met behulp van een duikteam voorzien van camera’s (reinigen aanzuigkorven).
 • Capaciteits-, druk- en flowmetingen.
 • Opstellen pompkarakteristieken (pompcurve).
 • Refractie- en verschuimingsvoudmetingen.
 • Standaard kwaliteitsanalyses SVM.
 • SVM-bijmengtesten.
 • Leidingen met behulp van een camera.
 • Inspecteren en testen van foam generators met behulp van industriële abseilers.
 • Inspecteren en testen van brandslangen, ook op locatie van (1” t/m 12”).