• Engineering blus- en koelwatersystemen.
  • Hydraulische berekeningen met onder andere AutoSPRINK.
  • Engineeren en opstellen spoelprotocollen.
  • Bestrijding van fouling (aangroei waterorganismen zoals bijvoorbeeld mosselen) door desinfectie en antifoulingsystemen (electrolyse).
  • Inspecteer- en testbaar maken van systemen.
  • Verzorgen bluswatertekeningen.