Diensten


Wij kunnen u ten aanzien van een breed scala aan onderwerpen ondersteunen, adviseren en begeleiden. Wij lossen complexe problemen op voor bedrijven uit Nederland en de Europese Unie, en dragen bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Onze adviseurs leveren expertise, ondersteuning en praktische oplossingen. Wij leveren altijd maatwerk, waarbij u als klant centraal staat.

Onderzoek, advies en plan van aanpak


Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen, aanscherpen of toetsen van de volgende rapporten, documenten of audits:
 • GAP analyse
 • Interne audits
 • Quick scan ten opzichte van vastgelegde normen in vergunningen, wet- en regelgeving (bijv. WABO) of documenten, zoals het Uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD), het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB), brandweer rapportages

Wij adviseren u over brandveiligheid en inrichting ITO waaronder bijvoorbeeld het testbaar maken van uw installaties.
Wij kunnen de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:
 • Vaststellen van de waterkwaliteit met betrekking tot fouling, MIC, legionella en andere pathogene ziektekiemen
 • Onderzoeken stand van zaken van uw assets, onder meer naar ageing van installaties of betrouwbaarheid
 • Vaststellen juiste repressie middelen
 • Inventarisaties en doorvoeren van onderzoeken en berekeningen ten aanzien van koelen blussystemen, zoals hitte contourbepalingen, SAFETI, CFD-berekeningen, FMECA’S/SEKA

Wij kunnen de volgende documenten voor u opstellen, of hier een second opinion op geven:
 • Plan van aanpak Inspecteren, testen en onderhouden
 • Spoelprotocollen
 • Inspectie- test- en onderhoudsprotocollen, oplevertest- en keuringsdocumenten
 • UPD's en IPB's
 • Bestek analyse tijdens ontwerpfase van (brand)veiligheid en inrichting ITO, testbaar maken van installaties
 • Engineeringspakketten en installatiebeheersconcepten

Opstellen protocollen voor en het plannen van inspecties, testen en onderhouden


Uw bluswater- en brandveiligheidsinstallaties operationeel maken en houden zodat u bij inspecties en audits nooit voor verrassingen komt te staan. Wij kunnen u begeleiden bij onderhoudswerkzaamheden en het uitvoeren van uw steekproeven.
Verder kunnen wij helpen onder meer met de volgende onderwerpen:
 • Inspecteren van droge stijgleidingen voor blus- en koelinstallaties
 • Uitvoeren van flow- en hydrostatische testen
 • Jaarlijks inspecteren, testen en onderhouden van brandslangen
 • Opstellen en uitvoeren van spoelprotocollen
 • Inspecteren van leidingwerk en/of traceren van ondergronds leidingwerk
 • Inspecteren en testen van geboorde bluswaterputten
 • Lekdetectie
 • Uitvoeren van refractie- en verschuimingsvoudmetingen
 • Pompkarakteristieken vaststellen
 • Uitvoeren van onderwaterwerkzaamheden aan bijv. bluspompen
 • Uitvoeren van onderwater inspecties van reinwaterkelders of tanks door middel van camera-drone en/of een duikteam met camera’s

Vakinhoudelijke juridische ondersteuning


Wij beschikken over in-house kennis en ervaring rondom de volgende onderwerpen:
 • Begeleiding van vergunningstrajecten en bemiddeling met toezichthouders/overheidsinstellingen
 • Analyse omgevingsvergunning WABO
 • Ondersteuning bij zienswijzen, bezwaar en beroep

Ook voeren wij regelmatig second opinions uit naar aanleiding van inspectierapporten op het gebied van compliance en brandveiligheid. Waar nodig schakelen we experts in uit ons uitgebreide netwerk.

Trainingen en workshops


Leenheer heeft veel ervaring met het verzorgen van (maatwerk) trainingen en workshops. Daar waar nodig werkt Leenheer samen met instellingen of partners die complementaire kennis en ervaring hebben. Een aantal voorbeelden van trainingen of workshops die wij voor uw organisatie kunnen verzorgen zijn:
 • Training Veilig gebruik bluswatersystemen
 • Training wijze van gebruik digitale inspectietool

Ondersteuning bij acute problemen 24/7


Dreigt uw operatie stil te vallen of inspecties niet gehaald te worden? Is er sprake van acute onderbezetting of andere problemen rondom uw bluswater- en brandveiligheidsinstallaties?
We informeren u graag over de mogelijkheden van detachering.
INDUSTRY 360°